yael-levi

יעל לוי

יעל היא אחראית תחום חוויית משתמש של מוצרי ה-(AOI (Automated Optical Inspection בחטיבת הצגים השטוחים בחברת Orbotech.

היא עובדת בחברה כבר הרבה שנים, בתפקידים שונים: כתיבת אלגוריתמים לעיבוד תמונה, ניהול צוותי אפליקציה וניהול תחום הידע וההדרכה. המטרה שלה בעבודה, היא לקבל משימה מורכבת ולהפוך אותה לפשוטה עבור המשתמש.

הרצאות