tamar-schultz

תמר שולץ

תמר הייתה דירקטורית מוצר ב-Gett, וניהלה את התחום של כלכלה התנהגותית בחברה. היא ליוותה את כלל צוותי המוצר, העיצוב וההנהלה ביישום תובנות מחקריות בהקשר העסקי.

תמר מנהלת מוצר עם נסיון של יותר מ-10 שנים בבנית מוצרי צרכנים. אל תחום המוצר הגיעה לאחר שעבדה כמעצבת UX בהמשך ללימודיה במחלקה לתקשורת חזותית בבצלאל.

הרצאות