Rakefet-Lahat

רקפת להט

רקפת היא מומחית ממשק משתמש ועוסקת בתחום מאז שנת 2000.

בשנים האחרונות עובדת כמהנדסת שימושיות ב-HP Indigo. היא מאמינה שמחקר יעיל מהווה 90% מהפיתרון, וש-UX טוב הוא הבסיס לכל מוצר איכותי.

הרצאות