ora-peled-nakash

אורה פלד נקש

בעלת תואר ראשון בהנדסת מערכות מידע מאוניברסיטת בן גוריון, עוסקת מזה כ-10 שנים במערכות תוכנה מורכבות במגוון תפקידים בשלבי הפיתוח השונים. מתעניינת במיוחד בקשר שבין האנשים לבין הטכנולוגיה, ובטוחה שזה הסדר הנכון של הדברים.

הרצאות