Igor-Shegolev

יִגור שגולב

יגור, מעצב חווית משתמש בצוות ה-Premium Services של Wix, האחראי על היחסים הפיננסיים עם המשתמש. מוביל מזה ארבע שנים שורה של מוצרים אסטרטגיים בעמודי מכירה רגישים.

בעשייתו בשנים אלו התמקד במציאת פתרונות לאתגר הגדול של איזון בין צרכי רווחיות החברה כעסק, לבין חווית המשתמש. תהליך עבודתו מתאפיין בגישה הוליסטית שרואה את אפיון הממשק, פיתוח הטכנולוגיה ושמירה על שקיפות מול לקוחות החברה כבלתי נפרדים.

הרצאות