Michal-Accos

מיכל אקוס

בתור מי שגדלה בבנק הפועלים, מיכל יודעת שהתחרות הכי גדולה בארגונים שרוצים להוביל היא על הזמן והקשב של העובדים. בתפקידה כמנהלת הפורטל ותקשורת הפנים הובילה שינוי משמעותי המשפיעה על חווית העובד במערכת הליבה לניהול ידע וביצועים של הארגון. בהרצאתה תרחיב מיכל על אחד המרכיבים הכי משפיעים על עבודת הבנקאי – החיפוש.

למיכל יש תואר ראשון בניהול ומדעי הרוח, היא ניהלה את מערך ההכשרה של הבנקאים בקמפוס פועלים, כשהיא לא עובדת היא משמשת כמנטורית בעמותת עטלף, דוגלת בגישה – Multidisciplinary ולכן לומדת קורסים מגוונים. בנוסף שומרת על כושר בריצה של 10 קילומטר לקראת תחרויות בארץ ובחו”ל.

הרצאות