marina-shapira

ד”ר מרינה שפירא

ד”ר מרינה שפירא היא פסיכולוגית דיגטלית וראש תחום מחקר התנהגות בחברת Quantum Metric.

באמצעות שילוב ייחודי של פסיכולוגיה ולמידת מכונה מרינה פועלת לגילוי תובנות חדשות ומעניינות על התנהגות אנשים, כאלו המתורגמות לפעולות מדידות המשפרות חוויות דיגיטליות. מרינה עובדת עם חברות מובילות בשוק הבינלאומי לבניית נאמנות והרגלי קנייה בקרב לקוחותיהן על מנת לממש מטרות עסקיות. מטרת העל שלה היא להנגיש את הסיפור האנושי שמאחורי הנתונים למובילי דעה ומקבלי החלטות בארגונים, על מנת להביא לשינוי חיובי בעולם באמצעות טכנולוגיה.

הרצאות