UXI Live 2010

הכל A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
The Lovability Factor
icon00:33:54

The Lovability Factor

רונאל מור

חוויית משתמש היא תגובה רגשית. היא תוצאה של אוסף של גירויים שמשפיעים על מידת הסיפוק וההנאה שמשתמש מרגיש בעקבות מפגש/שימוש במוצר, שירו...